Bubblare tipsar!
Inlärningsförmågan är bäst som liten..
.....